fontawesomePakiet przeszło 500 graficznych ikonek z darmowej puli FontAwesome w wersjach 4 i 5. Rozszerzenie działa w postaci okienkowej wtyczki domyślnego edytora Joomla. Po jej zainstalowaniu najlepiej zajrzeć jeszcze do jej opcji aby wybrać wersję ikon: 4 lub 5 - do wyboru. Następnie po otwarciu artykułu, pod polem edycji, znajdziemy ikonkę wywołującą okienko podglądu ikon FontAwesome w wybranej wcześniej wersji. Możemy je tam wszystkie wzrokowo przeczesać w poszukiwaniu najodpowiedniejszej lub spróbować wykorzystać wbudowaną tekstową wyszukiwarkę. 

Wybranej ikonie można od razu przyporządkować pewne cechy:

  • wielkość (6 wariantów)
  • kolor (przybornik wyboru dowolnego koloru)
  • obramowanie (ramka wokół ikonki)
  • położenie (przyciągnij do prawej lub lewej krawędzi)
  • obrót (90, 180 lub 270 stopni)
  • lustrzane odbicie
  • prosta animacja obracania się ikonki po najechaniu na nią myszką

W podglądowym okienku możemy od razu sprawdzić, jak wybrana ikonka prezentuje się z wybraną dla niej cechą

Po wybraniu ikonki i dopasowaniu cech jej wyglądu, klikamy na polecenie Insert i jej kod wskakuje w miejsce położenia kursora. Pozostaje dokończyć zamierzoną edycje tekstu i zapisać artykuł aby cieszyć się nową grafiką w dokumencie


 Katalog rozszerzeń 
  Strona autora

Zobacz także:
 Wizualny (WYSIWYG) edytor JCE dla CMS Joomla
 YT Shortcode