DJ ReviewsKomercyjne rozszerzenie pozwalające rozbudowywać treści artykułów o dodatkowe funkcje oceniania i komentowania.

DJ-Reviews ma postać komponentu i kilku wtyczek, które odpowiedzialne są właśnie za rozbudowę treści o funkcje oceniania i/lub komentowania. Oceny i komentarze można osadzać w artykułach jak i treściach zarządzanych przez rozszerzenia DJ-Catalog oraz DJ-Classifieds.

Opcje konfiguracyjne wymagają utworzenia grupy ocen a następnie przypisania każdej grupie kryteriów, według których użytkownicy będą potem na stronie dokonywać swoich opinii - np. ocena od 1 do 5 w zakresie jakości, serwisu itp.

Zależnie od potrzeb, ustawienia konfiguracyjne pozwalają określić zakres informacji o jakie użytkownicy mogą rozbudowywać swoje oceny: Tytuł, komentarz, ocena.

DJ Reviews

Komentarze towarzyszące ocenom mogą być publikowane automatycznie lub dopiero po zmoderowaniu ich przez administratora. Jeśli administrator udzieli stosownych uprawnień, to użytkownik w szerokim zakresie może także zarządzać swoimi komentarzami: edycja i/lub usuwanie. Komentarze są przy tym także w pełni zarządzane przez Administratora, który ma nad nimi pełną kontrolę i może je usuwać lub modyfikować.

DJ Reviews


 Katalog rozszerzeń 
  Strona autora