WCAG Screen Reader

Rozszerzenie dostępne na platformę skryptów CMS Joomla oraz WordPress, które pozwoli rozbudować funkcje strony o dodatkowe mechanizmy odbioru treści. Chodzi tu przede wszystkim o syntezator mowy oraz zmianę kontrastu dła. Zakupiony na stronie autora pakiet wtyczek dla obu najpopularniejszych obecnie CMSów, pozwala zbliżyć stronę internetową do tzw. standardów WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). W przypadku CMS Joomla mamy tu do czynienia z pojedynczą wtyczką, która po zainstalowaniu, pozwala w opcjach konfiguracyjnych dość precyzyjnie i drobiazgowo określić zakres działania.

Z funkcji czytających mamy tu między innymi:

  • Automatyczne czytanie na głos przez syntezator wszystkich tekstowych treści na stronie albo wyłącznie wcześniej zaznaczonych
  • Czytanie lub wykluczenie czytania treści w znacznikach html
  • Wykluczenie z procesu czytania poleceń skryptowych 
  • Czytanie lub pomijanie opisów ilustracji lub innych grafik w treści artykułu (po przeczytaniu artykułu lub przed)
  • Czytanie lub nie opisów ilustracji po najechaniu na nie kursorem myszy (do wyboru atrybut Title lub Alt)
  • Wybór selektora treści jaki ma być brany pod uwagę przez syntezator. Ułatwia to wymuszenie na syntezatorze odczytywania wyłącznie wybranych wcześniej treści
  • Podświetlanie akapitów czytanych przez syntezator
  • Współpraca z narzędziami do automatycznego tłumaczenia treści (GTranslate)
  • Ustawianie domyślnego poziomu głośności dla syntezatora oraz szybkości wymowy
  • Kilka wariantów wyboru silnika syntezy mowy. Nie wszystkie z dostępnych wariantów potrafią czytać w języku polskim. W przypadku stron wielojęzycznych można wykluczyć jakiś wybrany język treści z procesu odczytywania przez syntezator. Poza tym odbiorcom strony na urządzeniach mobilnych można umożliwić wybór własnego silnika syntezy mowy wbudowanego w ich urządzenie.

WCAG Screen Reader 02

Oprócz funkcji czytania tekstowych treści rozszerzenie posiada także narzędzia do zamiany koloru tła i treści, tak aby zwiększyć ich wzajemny kontrast. W opcjach można wybrać kilka wariantów intensywności kontrastu 

Listę narzędzi wspomagających odbiór treści zamykają funkcje do zmiany wielkości domyślnie zastosowanych czcionek na stronie (na większe lub na mniejsze) + przełączanie widoku wszystkich treści na czcionkę dla dyslektyków. W tym zakresie też mamy w opcjach nieco konfigurowalnych ustawień jak np. domyślny rozmiar czcionek oraz ich maksymalne dopuszczalne powiększenie lub pomniejszenie.

Całość funkcji osadzona jest na przyklejonym do wybranej krawędzi ekranu ale pływającym, małym panelu narzędziowym, w którym osadzone są wszystkie przyciski sterujące - a w każdym razie wszystkie te (funkcje), które w opcjach konfiguracyjnych zdecydowano się użyć. Producent wtyczki przygotował nawet cztery wizualne warianty takiej belki sterującej, różniące się nieco stylistyką, wielkością i zawartością. W tym miejscu warto też dodać, że autor każdego artykułu na stronie ma możliwość osadzenia w dowolnym miejscu tekstu (np. na początku lub na końcu) małej aktywnej ikonki typu PLAY. Czytelnik artykułu, klikając na nią, wywołuje wówczas automatycznie syntezator, który czyta wyłącznie tą część tekstu, którą przeznaczył do tego autor. Edytując treść artykułu trzeba tylko pożądane fragmenty lub cały tekst osadzić wewnątrz specjalnie przygotowanego znacznika. Szczegóły w dokumentacji rozszerzenia.

Działaniem dostępnych funkcji można także sterować skrótami klawiszowymi. Przy użyciu odpowiedniej kombinacji klawiszy ALT + wybrana w opcjach litera, (na systemach MacOS klawisz CTRL) można wywoływać czytanie syntezatorem wybranych lub wszystkich treści, spauzować/wznowić czytanie lub zatrzymać czytanie. Podobnie ze zmianą kontrastu, wielkością czcionek czy zmianą poziomu głośności wymowy syntezatora, choć w tym ostatnim trudno zauważyć (dosłyszeć) jakąś znaczącą różnicę między maksymalnym a minimalnym poziomem nagłośnienia.


 Katalog rozszerzeń 
  Strona autora

Zobacz także:
 Zoom Lightbox