tinymce advanced

Jedna z najbardziej popularnych wtyczek WordPress, rozszerzająca standardowy edytor o zbiór dodatkowych funkcji - patrz ilustracja. Ustawienia konfiguracyjne pozwalają administratorowi wybrać, które funkcje mają być dostępne w edytorze a które nie. Mamy tam podgląd wszystkich aktywnych pasków narzędziowych, które możemy przemieszczać przeciągając i upuszczając poszczególne przyciski w odpowiednie miejsca w edytorze. Co ciekawe, w ten sposób można również usuwać i przesuwać oryginalne przyciski.

Zobacz także konkurencyjną wtyczkę WP Edit (dawniej Ultimate TinyMCE):

https://wordpress.org/plugins/wp-edit